A diagramok és az infografikák története - Neurath és Arntz

Otto Neurath 1936-ban dolgozta ki az ?isotype? rendszert, amely egy korai szimbolikus képi rendszer számszerű adatok illusztrálására. Neurath a Bécsi kör tagja és szervezője, közgazdász, filozófus és szociológus. Népművelő munkája során használta fel a Gerd Arnzt-tal közösen életre hívott illusztrációit, mellyel az volt a fő célja, hogy akár írástudatlanok számára is érthető módon mutasson be összefüggéseket, adjon információkat. Neurath nevéhez fűződik a Vizuális Nevelésért Alapítvány létrehozása is, 1925-ben megalapította a Társadalom és Gazdaság Múzeumát (Gesellschaft- und Wissentschaftmuseum) amely feladataként fogalmazta meg a kispolgárság alsó rétegei, illetve a munkásság tájékoztatását és nevelését.
Feleségével (Marie Neurath) és kollegájával, egyfajta ikonikus nyelv kidolgozásán fáradoztak, amelyet rövidítve isotype módszernek, azaz ?a tipografikus nevelés nemzetközi rendszerének?  neveztek. Neurath hamar felismerte a grafikus formai pontosságában rejlő potenciált, ezért hívta Arnztot Bécsbe, aki a múzeum grafikai részlegének vezetője lett.

otto neurath

Az isotype magában foglal egy csomó stilizált emberi grafikát, amelyek később modellként szolgáltak a nemzetközi képi jelek (piktogramok) számára. Naponta találkozhatunk velük repülőtereken és pályaudvarokon, a nagyváros jelrendszerének részeivé váltak.
Éveken át tartó közös munkájuk eredménye a fent említett isotype módszer, valamint számos ?utazó kiállítás? melyen népegészségügyi, lakásépítési, gazdasági mutatók, szocio-ökonómikus kérdésekről szóló tablóikat vitték a célközönség elé.

Neurath fő munkatársa, Gerd Arntz teljesen más pályán keresztül jutott el a tudományos vizualizációhoz. 1927-ig tartó korszakában fejlesztette ki az általa használt politikai grafikai képstruktúrát és a képi sorok érvelési módját, amelyet később Neurath útmutatása alapján a képstatisztika módszerében rendszerezett.

gerd-arntz-kicsi


Fontos megjegyeznünk, hogy Neurath törekvései nem arra irányultak, hogy egy olyan rendszert fejlesszenek ki, amely helyettesíti a verbális nyelvet, hanem inkább megértésében segíti azt. Meg volt győződve arról, hogy a ?szavak nélküli nyelv?, nem csak erősíti az oktatást, de segít a nemzetközi egyezményes jelek kialakításában is.

1942-ben Isodore Isou megjelentette a Lettrist ?kiáltványt?. A több száz kötetes munka az avantgard mozgalom szülötte.