A diagramok és az infografikák története - Schneier és Playfair

christopher scheiner-ursina-kicsi

Christopher Scheiner napkutató 1626-ban Rosa Ursina Sive Sol (Nap az időben) című több mint 800 oldalas munkájában részletes képsorozatot hozott létre, melyben a csillagrendszert örökítette meg. Megfigyelte és lerajzolta a napkorongon látható sötét képződményeket, a napfoltokat. Csillagászati megfigyeléseihez egy saját maga által készített szerkezetet, a pantográfot (más néven gólyaorr) használta. Ezt egy ún. perspektíva-segédeszközt 1631-től kezdve csillagászati megfigyeléseihez alkalmazta, később a sziluett-rajzolókon kívül elsősorban térképészek és műszaki rajzolók használták ezt az eszközt.

john playfair

1786-ban egy skót mérnök, William Playfair (1759-1823) még a ?statisztika? kifejezés angol nyelvű felbukkanása előtt úttörőként használt oszlop-, kör- és vonaldiagramokat a gazdasági adatok bemutatására. Playfair számos diagramforma feltalálójának számít. Munkássága alatt a statisztikai adatokat grafikus módszerrel, az általa ?lineal arithmetic?-nek nevezett eljárással hasonlította össze. 1786-ban publikálta a ?The Commercial and Political Atlas? című könyvét, amelyben megkísérelte a kereskedelem, az import, az export, a bevétel és a kiadás statisztikai adatainak grafikus kifejezését. A mű (címével ellentétben) nem térképeket, hanem grafikonokat és táblázatokat tartalmaz. Közöttük található a Skócia kivitelét és behozatalát összehasonlító ábra, mint a pálcikadiagram első alkalmazása. Testvére, a matematikus John Playfair is segítette őt ötleteivel. Playfair együtt dolgozott James Watt-tal, a gőzgép feltalálójával, aki többek között egy automatikus diagramrajzoló berendezést is készített számára.