Felületdiagram

A megfelelően elrendezett adatainkat ábrázolhatjuk felületdiagramon is. Egyik meghatározása szerint a felületdiagramok adatpontok,- a diagramon ábrázolt egyedi értékei,- halmazait összekapcsoló térhatású felületek. Lényegében a felületdiagram megjeleníti, hogyan nézne ki, ha gumihártyát feszítenénk rá egy 3D oszlopdiagramra.

felulet-diagram

Használatuk leginkább akkor célszerű, amikor két adathalmaz, adatcsoport optimális kombinációját szeretnénk megtalálni. Ez a típus nagy mennyiségű adatok között képes feltárni olyan kapcsolatokat, melyeket egyébként nehezen lehetne észrevenni. Színei és mintái az ugyanazon adat-, értéktartományt jelölő területdarabokat jelzik. Ezért a színek szerepe fontos az értékek közötti különbségtételben. Az ábrázolás eredményesebbé tételéhez megváltoztathatók a színek, átlátszóság használatával megjeleníthetők a diagram hátterében addig rejtett színes sávok is. Az adatsorok értékeit térben egymás mögé helyezve ábrázolhatjuk. Az adatpontokat rácsvonal köti össze. Készíthető "drótkeret" formátumban is, amely az adatokat színek nélkül jeleníti meg. Akkor érdemes felületdiagramot használni, ha mind a kategóriák, mind az adatsorok számértékek. Ez a típus alkalmas kétváltozós függvények ábrázolására.

A felületdiagram altípusai:
A felület típusú diagramok folytonos görbén ábrázolják az értékek trendjét két mérőszám alapján. A színes sávok az értékek közötti különbségeket szemléltetik. Ez az típus térben ábrázolja az adatokat, amit úgy néz ki mintha egy térhatású oszlopdiagram fölött elnyújtott gumilemez lenne. Nagy mennyiségű adatok közötti olyan kapcsolatainak megjelenítésére használják, amelyeket másképpen nehéz lenne felismerni.
Térhatású drótváz típus a felület típusú diagram színezés nélküli változata. A váz csak a vonalakat jeleníti meg. Nehezen olvasható, viszont nagyobb mennyiségű adatot gyorsabban tudunk ábrázolni a használatával.
A körvonal típusú diagram felülről nézett, a kétdimenziós topográfiai térképekhez hasonló diagram, amelynek színes sávjai adott értéktartományokat jelölnek. A diagram vonalai azonos értékű interpolált pontokat kötnek össze.
A Drótváz típusú diagramok színes sávok nélküli felülről nézett felületdiagramok. Csak a vonalakat jelenítik meg, ezért nehéz olvasni.