Területdiagram

Területdiagrammal a már rendszerezett adatainkat, az értékek relatív fontosságát tudjuk megmutatni egy adott időszak során. A változás mértékét, vagyis az értékek, és az időbeli változás nagyságát lehet kihangsúlyozni a használatával. Az eltérés adott időtartamra vetített nagyságát emelhetjük ki, így a teljes értéktrenden keresztüli megjelenítésre használhatjuk.

stacked-area-chart

Az értékek összegének ábrázolásával a halmozott típusú területdiagram megjeleníti a részek és az egész arányát (%-os megoszlás), valamint egymáshoz viszonyított kapcsolatát. Az adatokat a vonaldiagram és a tengelyek által közrefogott területtel ábrázolja.
A területdiagramok hasonlítanak a vonaldiagramokhoz, viszont a vonalak alatti területek más színűek. Ez a megjelenítési forma egyértelműbben elkülöníti a különböző adatokat. A területdiagram hátsó részén feltüntetett, kisebb értékeket tartalmazó adatsorokat takarhatják a nagyobb értékekből álló, előtérben szereplő adatsorok. (adatsor: az összefüggő adatpontok csoportjának ábrázolása, melyből egy diagramon több is megjeleníthető )
Ezt a fajta diagram típust leggyakrabban forgalmi, termelési adatok szemléltetésére alkalmazzák.
Az adatokat a diagram pontokként jeleníti meg a függőleges (y) tengelyen. A vízszintes (x) tengelyen a kategóriák helyezhetőek el. Az adatsorok y értékeit vonal köti össze. Minden vonalpár közötti terület színnel van kitöltve. Ezáltal két egymást követő kategória közötti változás kiemelésére alkalmas.

A területdiagram altípusai:
A normál, vagy más néven a nem halmozott területdiagrammal  az értékek vagy egyéb kategóriaadatok adott időszakban megfigyelhető trendjét ábrázolhatjuk. Minden értéket abszolút y értékként rajzol. Először az adattartomány utolsó oszlopának területét rajzolja ki, majd az utolsó előttiét stb., végül az első adatoszlopét. Ehelyett viszont a vonaldiagram használata ajánlatosabb, mert ha az első oszlop értékei magasabbak a többi értéknél, akkor ez fedheti a többi területet.
A halmozott területdiagramok segítségével az egyes értékek vagy egyéb kategóriaadatok adott időszakban mérhető alakulásának trendjét szemléltethetjük. Az értékeket egymásra halmozva rajzolja ki a diagram, így minden érték láthatóvá válik. Viszont csak az utolsó oszlop,- mely a halmozott terület alapján helyezkedik el-, jelent abszolút értéket. A koordináta-rendszerben a görbe alatti területtel szemléltethetünk.
100%-ig halmozott területdiagramokkal az egyes értékek vagy egyéb kategóriaadatok adott időszakban mérhető trendjének százalékos értékét ábrázolhatjuk. Másképp megfogalmazva az adatokat úgy jeleníti meg egymásra halmozva, és skálázva, hogy az egész együtt 100%-ot tegyen ki.