Sugárdiagram

A sugárdiagram a diagram középpontjából induló és a külső diagramgyűrűn végződő elkülönült tengely mentén ábrázolja az egyes kategóriák értékeit. Az adatsoroknak egy középponthoz, illetve egymáshoz viszonyított változásait vagy gyakoriságát szemlélteti. Minden kategória saját értéktengellyel rendelkezik, amelyek a középpontból sugárirányban ágaznak ki.

 radar-chart

Több adatsor összesített értékeinek összehasonlítására alkalmas. Az adatsorok egyes értékei a középpontból kiinduló értéktengelyeken kerülnek ábrázolásra. Az azonos adatsorokhoz tartozó értékeket vonalakkal köti össze. A legnagyobb területet elfoglaló adatsorok képviselik a legnagyobb értékeket.

    Ezen a diagram típuson az adatok ábrázolása úgy történik, hogy ahány adat szerepel az adathalmazban, annyi egy pontból kiinduló félegyenest kell felvenni, melyek közül a szomszédosok egyforma szöget kell, hogy bezárnak. Minden egyes adatot a neki megfelelő félegyenesen kell ábrázolni, és utána az így kapott pontokat egy törött vonallal kell összekötni. Az adatok változásának nagysága az egyenesek meredekségéből olvasható le. Minél jobban az origó felé tart egy szakasz, annál jobban csökken az adat nagysága, és így fordítva. Az adatok változásának szemléltetésére kiválóan alkalmas, viszont kézzel elkészíteni nehézkes. Viszont csak egyféle minőséget kifejező tengelyeket érdemes használni.
A sugárdiagramok különböző altípusai a következők:
Sugár és sugár jelölőkkel típusú diagram, -akár a külön adatpontokhoz tartozó jelölőkkel, akár azok nélkül, - az értékek egy középponthoz viszonyított változásait szemléltetik.
Kitöltött sugárdiagram az adatsornak megfelelő terület színnel van kitöltve.