Sávdiagram

Az oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat ábrázolhatjuk sávdiagramként. A grafikon egy vízszintes sávokkal rendelkező sávdiagramot vagy sávgrafikont jelenít meg, ahol az egyes sávok hossza arányos az értékével.  A sávdiagram különálló tételek összehasonlítására szolgál. Akkor célszerű ezt használni, ha a tengelyek felirata hosszú, vagy ha a megjelenített értékek időtartamok.

savdiagram

A sávdiagram hasonlít az oszlopdiagramra, a különbség annyi, hogy minden megfordul benne. Lényegében egy 90fokban elfordított oszlopdiagram. Az x tengely helyére az y tengely került, így a függőleges tengely a kategóriatengely, a vízszintes tengely pedig az értéktengely. Minden másban hasonló az oszlopdiagramhoz. A diszkrét adatok ábrázolására célszerű használni.Az adatok relatív gyakoriságát egy sávon ábrázoljuk. A megjelenítésnél az egyes részsávok hosszúsága arányos a megjelenített adat relatív gyakoriságának nagyságával.
    Előnye, hogy a rész és az egész viszonya jól látható, viszont az egyes részek egymáshoz való viszonya nem igazán szemléletes. Ha az összehasonlítás a cél, akkor az egyes adatok változását egymás mellé helyezett, függőleges helyzetű sávdiagramokon (halmozott oszlopdiagramokon) tudjuk ábrázolni.
    A szemléletesség torzul, ha: sem az nem az oszlopok magassága arányos az összmennyiséggel.
Nem lesz egyértelmű, hogy az egyes mennyiségek abszolút nagysága, valamint aránya az egészhez hogyan változott.

A sávdiagramon belül az alábbi altípusok érhetők el:
A csoportosított, vagy összetett sávdiagrammal az egyes kategóriák értékei hasonlíthatók össze. A kategóriák  a függőleges tengelyen, az értékek pedig a vízszintes tengelyen kapnak helyet. Több, összefüggésben álló, azonos szerkezetű adatsor együttes bemutatására alkalmas.
A halmozott sávdiagrammal a különálló elemek és az egész arányát szemléltethetjük. Rész-egész viszonyt ábrázolhatunk a diszkrét kategóriák mellett.
A 100%-ig halmozott sávdiagrammal a különálló elemek és az egész arányát szemléltethetjük százalékos aránnyal.
Vízszintes henger-, kúp- és piramisdiagram a téglalapokat ábrázoló sávdiagramokhoz hasonlóan csoportosított, halmozott és 100%-ig halmozott változatban létezik, és az adatokat is ugyanolyan módon jeleníti meg, illetve hasonlítja össze. A különbség az, hogy e három típus vízszintes téglalapok helyett henger-, kúp- vagy piramisformát kap.