A diagramok típusai

Felületdiagram

A megfelelően elrendezett adatainkat ábrázolhatjuk felületdiagramon is. Egyik meghatározása szerint a felületdiagramok adatpontok,- a diagramon ábrázolt egyedi értékei,- halmazait összekapcsoló térhatású felületek. Lényegében a felületdiagram megjeleníti, hogyan nézne ki, ha gumihártyát feszítenénk rá egy 3D oszlopdiagramra.

Bővebben...

Vonaldiagram

Adataink ábrázolására adatpárok esetén gyakran elegendő egy koordináta-rendszer használata, úgy, mint a függvényeknél. Az egyik tengelyen a változók, a másikon az adatok találhatóak. A feldolgozott számhalmaz a függőleges tengelyen látható.

Bővebben...

Területdiagram

Területdiagrammal a már rendszerezett adatainkat, az értékek relatív fontosságát tudjuk megmutatni egy adott időszak során. A változás mértékét, vagyis az értékek, és az időbeli változás nagyságát lehet kihangsúlyozni a használatával. Az eltérés adott időtartamra vetített nagyságát emelhetjük ki, így a teljes értéktrenden keresztüli megjelenítésre használhatjuk.

Bővebben...

Sugárdiagram

A sugárdiagram a diagram középpontjából induló és a külső diagramgyűrűn végződő elkülönült tengely mentén ábrázolja az egyes kategóriák értékeit. Az adatsoroknak egy középponthoz, illetve egymáshoz viszonyított változásait vagy gyakoriságát szemlélteti. Minden kategória saját értéktengellyel rendelkezik, amelyek a középpontból sugárirányban ágaznak ki.

Bővebben...

Sávdiagram

Az oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat ábrázolhatjuk sávdiagramként. A grafikon egy vízszintes sávokkal rendelkező sávdiagramot vagy sávgrafikont jelenít meg, ahol az egyes sávok hossza arányos az értékével.  A sávdiagram különálló tételek összehasonlítására szolgál. Akkor célszerű ezt használni, ha a tengelyek felirata hosszú, vagy ha a megjelenített értékek időtartamok.

Bővebben...

További cikkeink...