Iskolai adminisztrációs rendszerek

Előzmények

 

A 3/2005. (III.1.) OM rendelet az informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatással megalapozta az iskolai adminisztrációs tevékenységek információtechnológiai támogatását. Az informatikai normatívából beszerzendő adminisztrációs szoftverek akkreditációs eljárás keretében kerültek kiválasztásra 2005 és 2006 folyamán. (Programtanács 2005; Programtanács 2006) A fenntartók és az iskolák azóta változó intenzitással és használják az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszereket (AIAR).

A kutatás célja


A projekt az AIAR-ek hazai terjesztési modelljének vizsgálatát tűzte célul. Bemutatja a magyarországi kvázi-piaci szoftver terjesztési modellt sajátosságait, összevetve azt az USA-ban elterjedt tisztán piaci alapú terjesztési modellel. Az intézményekben gyűjtött adatok alapján megismerhető a szoftverekre alapozott iskolai adminisztráció napjainkra kialakult gyakorlata.

A kutatás adatforrásai, módszerei


A kutatás során felhasznált információk négy eltérő forrásból származtak. (1) Az AIAR bevezetésének folyamatának jogi hátterét bemutató tanulmány. (Pethő 2009). (2) Interjúk és esettanulmányok készültek AIAR-t használó intézményekben. (MEDIÁN 2010) (3) Kérdőíves adatfelvétel valósult meg intézményvezetők, iskolatitkárok és rendszergazdák megkérdezésével. (MEDIÁN 2010) (4) Internetes kommunikációs csatornák (fórumok, levelezőlisták) figyelése alapján az AIAR-ek mindennapi használatát érintő gyakorlati tapasztalatokat gyűjtöttük. Az adatgyűjtés korlátját jelentette, hogy az AIAR-ek felhasználói aktivitását mutató statisztikákat a szolgáltató cégek természetszerűleg üzleti titokként kezelték.


Az infografika a projekt keretében készült kérdőíves adatfelvétel eredményeiből mutat be néhány jellemző eredményt.

 

Iskolai adminisztrációs rendszerek

Teljes méretű infografika letöltése (.pdf, 3,1Mb)