Projektleírás

A TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció című projekt bemutatása a kitűzött célok, az elért eredmények és a jövőbeli célok szempontjából.


Kitűzött célok:

 • elérhetővé tenni az oktatáskutatók számára az infografika jelenlegi fogalmi kontextusát egy tanulmány keretében
 • létrehozni egy olyan interaktív szolgáltatást, amely segíti az oktatáskutatókat adataik disszeminációjában, bemutatja a diagramok és infografikák készítésének eszköztárát
 • statikus infografikákkal konkrét tanulmányok disszeminációját segíteni
 • zárótanulmány formájában értékelni az infografika projektrészt

Elért eredmények:

 • feltáró tanulmány segítségével az oktatáskutatók tudáshorizontjában elhelyeztük az infografikai munkákat és tevékenységet, továbbá a megfelelő fogalmi kontextust definiálva segítettük az infografikai munkák hasznosulását az oktatáskutatók számára
 • interaktív szolgáltatás segítségével lehetőséget teremtettünk az oktatáskutatók számára, hogy tanulmányaik meglévő diagramjait feljavítsák, illetve a készülő dokumentumok anyagait egy modern, különböző megosztási lehetőségekkel ellátott felületen tegyék közzé
 • statikus infografikák készültek a projekt során létrejött anyagok disszeminációjának segítése érdekében
 • zárótanulmány készült, mely értékeli az elkészült munkákat, további lehetőseget és fejlesztési irányokat vázol fel

Jövőbeli célok:

 • az interaktív szolgáltatás diagrammegjelenítő rendszerének továbbfejlesztése, új diagramtípusok integrálása
 • tartalmak feltöltése a rendszerbe, szerkesztőségi rendszer integrálása, a rendszer önjáróvá tétele megfelelően enthuziasztikus résztvevők bevonásával
 • további statikus infografikák készítése - közösségi média integrálása